PROJEKT OM KONTAKT ENGLISH
BADSTU FOR ARBEIDSLØSE

 

Badstu for arbeidsløse
Kontextspecifik situation, Stavanger
2018

Badstu for arbeidsløse genomfördes och visades i Stavanger i februari-april 2018, tillsammans med Studio 17 som en del av utställningsserien Arbeidsverk. Verket visades 9-11 mars i utställning i en tom butikslokal på Østervåg 8, samt i en installation i badanläggningen Gamlingens entré 20 mars till 8 april.

Badstu for arbeidsløse erbjöd en plats, tid och ekonomisk möjlighet för sex arbetslösa personer att dela erfarenheter och kunskaper med varandra om hur det norska samhället hanterar och värderar människor som befinner sig i positionen “att vara arbetslös”. Verket aktiverar de positioner som skapas inom lönearbetes struktur och ideologi. I Badstu for arbeidsløse aktualiserades tre vanliga positioner – arbetsgivare, anställd och arbetslös – genom att fyra arbetslösa personer anställdes för bastubad och samtal om arbete och arbetslöshet i en bastu på Gamlingen i Stavanger. Samtalen spelades in och de anställdas svett samlades in genom handdukar. Delar av de inspelade samtalen ställdes ut tillsammans med de använda handdukarna i en tillfälligt tom butikslokal på Østervåg 8 som en del av utställningsserien Arbeidsverk, organiserat av Studio 17 och kurerat av ans Edward Hammonds och Anna Ihle. Projektet visades även i form av en installation i Gamlingens entré.

Studio 17 –>
Gamlingen –>

 

 

Badstu for arbeidsløse i Stavanger genomfördes med stöd av Nordic-Baltic Mobility Programme.

 

 

 

  <<<