PROJEKT OM KONTAKT ENGLISH
BEVARA FLATLUSEN

 

Bevara Flatlusen
Hated Animals, Part 3: the Crab Louse

Performance, text, media performance, 2013

Bevara Flatlusen bygger på de argument som används för att bestämma vilka arter i den biologiska mångfalden som ska bevaras.

Flatlusen är en liten lus som lever i människans tjocka hår; pubeshår, håret under armarna, skägg, ögonbryn och ögonfransar. Dess bett kliar men sprider inga sjukdomar. Flatlusen är med andra ord obekväm, men ofarlig.

Bevara Flatlusen utgår från flatlusen, en störande art som belyser inkonsekvenser i vårt tänkande kring biologisk mångfald och naturvård. Men även andra etiska problem uppstår; Vad händer i ojämlika relationer där den enes existens är obekväm för en annan? Vad händer när den som blir störd besitter makt att avlägsna den som den upplever som störande? I Bevara Flatlusen tittar jag också på idéen om "parasiten". "Parasiten" är ett biologiskt begrepp fyllt med antropocentrisk och humanistisk ideologi. Detta gör att begreppet fungerar metaforiskt som argument för att rättfärdiga maktens handlande i sociala värdehierarkier. Jag tittar också på hur människokroppen fungerar som habitat för andra djur och celler samtidigt som den hälsosamma, rena, människokroppen inte antas vara del i olika ekosystem utan tvärtom ansad och tvättad fri från natur.


Bevara Flatlusen består av ett inslag i
TV4 Nyhetsmorgon (2013-02-28) samt tre essär.

Inslaget:
TV4 Nyhetsmorgon >

Essäerna:
Naturen >
Renhet och smärta >
Parasiten >

 

 

 

 

  <<<