PROJEKT OM KONTAKT ENGLISH
MASTER MIND

 

Master Mind
4 videor, 3 bläckstråle-utskrifter på aluminium, 2010


”Because we have a very small country and there’s little room for real nature.”

– Ronald Messemaker, skogsväktare i De Wieden Natuurmonumenten, Nederländerna

 

I naturreservatet De Wieden i Nederländerna arbetar naturvårdarna hårt för att bevara de naturtyper som många arter i området är beroende av. De Wieden är ett träskområde som ständigt grävs ur, konstbevattnas, och konstgjorda flottar ankras ut i vattnet inför svarttärnornas häckning. Många av Sveriges flyttfåglar mellanlandar i Nederländernas våtmarker och det ständiga hotet om att träsken ska växa igen hotar således globala ekosystem. Träskmarkerna i De Wieden både upprätthålls och skapas av intensiv naturvård.

Master Mind består av video och fotografi. De fyra videofilmernas rörelser skapar tillsammans en rörlig komposition när de visas på rad. Filmerna som visar området och byggandet av rätt naturtyp varvas med citat av Ronald Messemaker, skogsväktare i De Wieden Natuurmonumenten, under en naturguidning i området. De tre fotografierna visar ett fågeltorn, olika arter mossa och bränd vass.


 

 

  


  <<<