PROJEKT OM KONTAKT ENGLISH
SAUNA FÜR ARBEITSLOSE

 

Sauna für Arbeitlose
Processbaserad konstruerad situation, Berlin
2016

Sauna für Arbeitslose genomfördes och visades i Berlin i september 2016 i samarbete med DISTRICT som en del av Undiciplinary Learning - Remapping the Aestetics of Resistance, med utgångspunkt i Peter Weiss Motståndets estetik.

Sauna für Arbeitslose erbjöd en plats, tid och ekonomisk möjlighet för sex arbetslösa personer att dela erfarenheter och kunskaper med varandra om hur det tyska samhället hanterar och ser
på människor som befinner sig i positionen “att vara arbetslös”. Verket undersöker hur positioner skapas och värderas inom lönearbetes struktur och ideologi. I Sauna für Arbeitslose aktualiserades tre vanliga positioner – arbetsgivare, anställd och arbetslös – genom att sex arbetslösa personer anställdes för bastubad och samtal om de sociala och ekonomiska stukturer som omger arbete och arbetslöshet. Samtalen spelades in och de anställdas svett samlades in genom handdukar.

Delar ur samtalen och handdukarna visades i en installation under sex veckor på Saunabad, den bastuanläggning där samtalen genomfördes.

Den svenska versionen Bastu för arbetslösa visades samtidigt i grupputställningen Undiciplinary Learning - Remapping the Aestetics of Resistance på DISTRICT Sep 8-Nov 19 2016, curerad av Janine Halka, Suza Husse, Julia Lazarus. 

DISTRICT ->

Undiciplinary Learning - Remapping the Aestetics of Resistance –>

 

.

 

  <<<