PROJEKT OM KONTAKT ENGLISH
WINDOW CLEANING

 

Window Cleaning
Performance, hushållsnära tjänst, gåva
2010 - pågående

I Window Cleaning erbjuder jag i olika utställningssituationer att åka hem till besökarna och tvätta alla fönster i deras hem. Window Cleaning finns i tre olika valörer och innebörder; gratis som gåva, som hushållsnära tjänst mot timpenning eller som exklusivt performance mot en fast taxa oavsett antal fönster. Jag genomför fönstertvättningarna på exakt samma sätt oavsett vad besökaren valt; med fönsterspray och dagens tidning. Däremot avgör besökarens val både det ekonomiska värdet på tvätten och vilken relation vi får till varandra när jag utför fönstertvätten.

I projektet ingår hela processen från besökarnas val till de efterföljande konsekvenserna, som upplevs exklusivt av deltagarna. Jag dokumenterar inte tvättandet av fönster i besökarnas hem.
2013
Inför utställningen 24 Spaces – en kakafoni på Malmö Konsthall valde masterklassen i fri konst på Konstfack att uppföra Vardagsrummet; ett vardagsrum som en plats för konst och offentliga diskussioner. Ett av mina bidrag i utställningen var att erbjuda sex Window Cleaning i tre olika valörer inom Malmö. I augusti fick sex besökare fick sina fönster tvättade som gåva, arbete eller som performance.

Den 20 februari 2013 erbjöd jag sex Window Cleaning under The Common Show på Tensta Konsthall i Stockholm. De fanns i tre valörer; gratis som gåva, för 100kr/timmen som arbete, eller som ett exklusivt performance i hemmet för 2500kr. Tre besökare bokade fönstertvättar och fick sina fönster skinande rena.

2011-2012
Jag erbjöd besökarna som kom till Konstfacks Julmarknad 2011 att köpa presentkort med Window Cleanings. Två var gratis, två såldes som arbete och två såldes som performance. Jag sålde slut, men ändå var det endast två av besökarna som sedan kontaktade mig för att få sina fönster tvättade.

2010
Under utställningen An Experience of Exchange kurerad av Erik Berglin, Thomas Dahl och Christian Hansen på Galleri Rotor i Göteborg erbjöd jag att tvätta alla fönster i besökarnas hem, gratis som en gåva. Jag tvättade fönster i sex hem under utställningstiden.


 

 

 

 

 

 

 

  <<<